Patientpresentationer

Här hittar du presentationer från de patienter som godkänt publicering på vår webbplats.

E-max fasader1 from Taki Hatami

omgörning bro from Taki Hatami

Composit fasad from Taki Hatami
© 2017 Tandkliniken Kungssten. Alla rättigheter förbehållna.